วันมาฆะบูา  วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 9.00-12.00 น. (เรียนตามปกติ)  สอนออนไลน์ ผ่าน Zoom  และ

นัด Make up  วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 17.00-20.00 น. (ชดเชย วันที่ 12 ก.พ. 64)

แจ้งเพื่อน ๆ ให้ทราบด้วยค่า