งดบรรยาย     วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 64

Make up       วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 18.00-21.00 น.  (สอนออนไลน์ ผ่าน MS TEAM)

แจ้งเพื่อน ๆ ให้ทราบด้วยค่า