งดบรรยาย  วันพุธที่ 17 ก.พ. 64

Make up    วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 64  เวลา 18.00-21.00 น.  (สอนออนไลน์ทาง ms team)

แจ้งเพื่อนๆ ให้ทราบด้วยค่า