จากเดิม      ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 9.00-12.00 น.

เปลี่ยนเป็น  ศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 น.

***ดังนั้น เริ่มคลาสเรียนแรกเป็น วันพุธที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 9.00-12.00 น.***

link  เพื่อเข้าคลาสเรียนออนไลน์ อาจารย์จะแจ้งให้ทราบใน line grp ของวิชา

แจ้งเพื่อนๆ ให้ทราบด้วยค่า