ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555

 

รายละเอียดละเอียดอัตราเหมาจ่าย ป.ตรี พ.ศ. 2555

รายละเอียดอัตราเหมาจ่ายซัมเมอร์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พศ 2559